Bestuur & Commissies

Bestuur:

 • Voorzitter: Edward Hoep (tel. 023-5387225)
 • Secretaris; vacature
 • Penningmeester: Ruud Kooyman
 • Lid van Bestuur:  Dico van der Meer (tel. 06-51125734)
 • Lid van Bestuur:  Andrea Loerts
Technische commissie:
 • Voorzitter: Karin de Graaf
 • Bestuursgedelegeerde: Andrea Loerts
Jeugd commissie:
 • Lid: Linda van Dam
 • Lid: Monique Zantvoort
 • Lid: Miamee Looman
 • Bestuursgedelegeerde: Edward Hoep
Park commissie:
 • Voorzitter: Dico van der Meer (ad interim)
 • Lid: John Houdijk
 • Lid: André Dedding
 • Lid: Toon Duwel
 • Bestuursgedelegeerde: Dico van der Meer
Evenementen commissie:
 • Voorzitter: Mieneke Bruins-Slot
 • Lid: Mieke de Ridder
 • Lid: Pai Roelen
 • Lid: Nel Roelen
 • Lid: Yvonne Tollenaar
 • Bestuursgedelegeerde: Andrea Loerts
Kantine commissie:
 • Penningmeester: Pim Roelen
 • Lid: JanPaul Bourguignon
 • Lid: Marie-Jose Graas-Meijer
 • Bestuursgedelegeerde: Ben Lourens
Redactie commissie:
 • Rob van Kessel
 • Caroline Dedding
Sponsor commissie:
 • Miamee Looman
 • Bestuursgedelegeerde: Ruud Kooyman
 Club van 100:
 • Caroline Dedding
 • Ingrid van Aken
 • Ilone Vos
Website commissie:         Dico van der Meer
Ledenadministratie:         Marloes Cremers
Coörd. baanindeling:        Mieke de Ridder