Bestuur & Commissies

Bestuur:

 • Voorzitter: Harold Zandvoort (tel. 06-22293416)
 • Secretaris:  Dico van der Meer (ad interim) (tel. 06-51125734)
 • Penningmeester: Ruud Kooyman
 • Lid van Bestuur:  Dico van der Meer
 • Lid van Bestuur:  Jan-Paul Bourguignon
Technische commissie:
 • Voorzitter: Karin de Graaf
 • Bestuursgedelegeerde: Jan-Paul Bourguignon
Jeugd commissie:
 • Lid: Linda van Dam
 • Lid: Monique Zandvoort
 • Lid: Miamee Looman
 • Bestuursgedelegeerde: Harold Zandvoort
Park commissie:
 • Voorzitter: Dico van der Meer (ad interim)
 • Lid: John Houdijk
 • Lid: André Dedding
 • Lid: Toon Duwel
 • Lid: Dennis Schrevendijk
 • Bestuursgedelegeerde: Dico van der Meer
Evenementen commissie:
 • Voorzitter: Mieneke Bruins-Slot
 • Lid: Mieke de Ridder
 • Lid: Pai Roelen
 • Lid: Nel Roelen
 • Lid: Yvonne Tollenaar
 • Bestuursgedelegeerde: Harold Zandvoort
Kantine commissie:
 • Penningmeester: Pim Roelen
 • Lid: Jan-Paul Bourguignon
 • Lid: Dennis Schrevendijk
 • Bestuursgedelegeerde: Jan-Paul Bourguignon
Redactie commissie:
 • Rob van Kessel
 • Caroline Dedding
Sponsor commissie:
 • Miamee Looman
 • Bestuursgedelegeerde: Ruud Kooyman
 Club van 100:
 • Caroline Dedding
 • Ingrid van Aken
 • Ilone Vos
Website commissie:         Dico van der Meer
Ledenadministratie:         Marloes Cremers
Coörd. baanindeling:        Mieke de Ridder