Wijzigen of opzeggen

Wijzigingen van het lidmaatschap kun je alleen per E-mail of post doorgeven aan de ledenadministratie via het volgende adres :

E-mail : Ledenadmin@tvvogelenzang.nl

Post : Henk Lensenlaan 4, 2114 ER Vogelenzang

Voor overige vragen omtrent lidmaatschap kunt u bellen met Marloes Cremers  Tel. 06-14549439.

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk vóór 1 December van het lopende verenigingsjaar te geschieden onder vermelding van Naam, Adres, Woonplaats en Geboortedatum.