Wijzigen of opzeggen

Wijzigingen van het lidmaatschap kun je alleen per E-mail of post doorgeven aan de ledenadministratie via het volgende adres :

E-mail : Ledenadmin@tvvogelenzang.nl

Post : Deken Zondaglaan 32, 2114 EC Vogelenzang

Voor overige vragen omtrent lidmaatschap kunt u bellen met Mary Spaapen   Tel. 023 – 58482 93.

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk vóór 1 December van het lopende verenigingsjaar te geschieden onder vermelding van Naam, Adres, Woonplaats en Geboortedatum.